Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2013

0anka0100
0anka0100
9526 5715
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
0anka0100
9558 a163
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt

April 25 2013

0anka0100
Prawdziwy fan Gry o tron... 
1. W pubie prosi o arborskie złote
2. Kiedy zapala zapalniczkę krzyczy: Dracarys!
3. Na pytanie na które nie zna odpowiedzi odpowiada: Hodor
4. W CV w rubryce języki wpisuje Valyriański
5. Kiedy oddaje znajomemu pożyczone pieniądze mówi, że Lannisterowie zawsze spłacają swoje długi
6. Robiąc zakupy chce zapłacić "Iron Price"
7. Kiedy wznosi toast krzyczy: King in the North!
— Kiedy ma spotkać go coś złego, mówi "Winter is coming"
Reposted fromfinch finch
0anka0100
Reposted fromsalzprinz salzprinz
0anka0100
9514 671c 500
Reposted fromnobodyISperfect nobodyISperfect
0anka0100
9529 44e7
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
0anka0100
Reposted fromvolldost volldost
0anka0100

 a kiedy mówię "super" to znaczy "mam to w dupie".

— Buka
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
0anka0100
9756 cf2f 500
Reposted fromfrufilifjonkan frufilifjonkan
0anka0100
9763 241c
Reposted fromfrufilifjonkan frufilifjonkan
0anka0100
9770 8784
Reposted fromfrufilifjonkan frufilifjonkan
0anka0100
9775 46e5
Reposted fromatlantyda atlantyda
0anka0100
9774 6315
Reposted fromfrufilifjonkan frufilifjonkan
0anka0100
9789 b56c
Reposted fromfrufilifjonkan frufilifjonkan
0anka0100
Lubię cycki.
— cycki są fajne.
Reposted frombvllshit bvllshit
0anka0100
9811 a908
Reposted frompuciata puciata
0anka0100
7252 5011
Reposted fromcolourme colourme
0anka0100
7322 b05c
Reposted fromtikitam tikitam
0anka0100
7386 16a6
Reposted fromchaosserenity chaosserenity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl